HSS countersink 1/4" E 6,3

titanium coated - burnished

bulk - lose Sch├╝ttung
Size Length bulk SU SB Card PU SU
6,3 31 mm 60704 20 03664 1 6
8,3 31 mm 60705 20 03665 1 6
10,4 34 mm 60706 20 03666 1 6
12,4 35 mm 60707 20 03667 1 6
16,5 40 mm 60708 20 03668 1 6
20,5 41 mm 60709 20 03669 1 6
SU = sale unit
PU = packaging unit